№23, მღვდელი ანდრია მინდოდაშვილი (2013, დეკემბერი)

ერთი ქადაგება ყდა 23 ბოლო_Page_123 qadageba SigTavsi ბოლო_Page_123 qadageba SigTavsi ბოლო_Page_2     23 qadageba SigTavsi ბოლო_Page_323 qadageba SigTavsi ბოლო_Page_4ერთი ქადაგება ყდა 23 ბოლო_Page_3 ერთი ქადაგება ყდა 23 ბოლო_Page_4