№36, დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი (2015, იანვარი)

ერთი ქადაგება ყდა 36 ბოლო

qadageba SigTavsi 39
qadageba SigTavsi 392qadageba SigTavsi 393
qadageba SigTavsi 394  ერთი ქადაგება ყდა 36 ბოლო3ერთი ქადაგება ყდა 36 ბოლო4