„მომქმედი მქადაგებელნი“ ტომი 6

„მომქმედი მქადაგებელნი“ ტომი 6

გთავაზობთ დეკანოზ ალექსანდრეს (ბოლქვაძე) ქადაგებების კრებულს. წიგნი მოიცავს 2010-2016 წლებში სამების კოპლექსში მდებარე სულიწმინდის სახელობის ეკლესიაში, ქვემო ბეთლემის მაცხოვრის შობის სახელობის ტაძარსა და წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში წარმოთქმულ ქადაგებებს.
დეკანოზ ალექსანდრეს ქადაგებები გამსჭვალულია თანამედროვეობის მძაფრი შეგრძნებით. მათში წარმოჩენილია ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიური სირთულეები და მათი გადაჭრის გზები.

About the Book

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."