„ორი ქართველი“ აკაკი წერეთელი

About the Book

ori qarTcover copy

 

ავტორი : აკაკი წერეთელი
სერია :
ფასი : 4,00 ლარი
ყდა : რბილი
გვერდების რაოდენობა : 56
ფორმატი : A 5. 145/210
ISBN : 978-9941-9055-0-6

დიდი აკაკის წინამდებარე პოემა ხელითაა გადაწერილი და დასურათებული. ასოები მარტივად წასაკითხია, ნახატები კი ტექსტის ყველა გვერდს ამშვენებს.

 

ori qartveli-3

ori qartveli-4 copy

ori qartveli-5

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."