„მამელუკი“ კონდრატე თათარაშვილი (უიარაღო)

About the Book

mameluk web

უიარაღოს (კონდრატე თათარაშვილი, 1872-1929) ნაწარმოებთა შორის „მამელუკი“ ყველაზე პოპულარულია ქართველ მკითხველში. 1912 წლიდან მოყოლებული, როცა ჟურნალ „გრდემლში“ პირველად დაიბეჭდა ეს ნაწარმოები, დღემდე დიდი ინტერესით სარგებლობს. არ შეიძლება არ აგაღელვოთ მასში აღწერილმა საქართველოს ბედუკუღმართი წარსულის სურათებმა, ცრემლი არ მოგგვაროთ მეგრელი პატარა ბიჭის, ხვიჩას სევდიანმა თავგადასავალმა.

 

 

mameluk ukana web

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."