ფსალმუნნი, გალობანი

About the Book

fsalmunni

სერიით „უბის წიგნი“ გთავაზობთ ფსალმუნთა ახალ რედაქციას, რომელიც გამოსაცემად მოამზადა ცნობილიმა ფილოლოგმა და თეოლოგმა ედიშერ ჭელიძემ.

 

 

 

 

fsalmunni ukana1

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."