შვიდგზის ლოცვანი

About the Book

Locvebi_A4

მხატვარი : ოთარ მეგრელიძე
ფასი : 
ყდა : რბილი
გვერდების რაოდენობა :16
ფორმატი : A 4. 210/297
ISBN : 978-9941-9140-9-6
გამომცემლობა მთაწმინდამ გამოსცა ახალი წიგნი: „შვიდგზის ლოცვანი“, რომელიც ხელითაა გადაწერილი და ძველი ქართული მინიატურის სტილშია გაფორმებული.

Locvebi_010 Locvebi_015  Locvebi_001

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."