„საზრდოდ ხმარობდე ქრისტესა მცნებასა“ ილია ჭავჭავაძე

About the Book

Copy of cover sashobao copy

ვტორი : ილია ჭავჭავაძე
ფასი : 4,00 ლარი
ყდა : რბილი
გვერდების რაოდენობა : 48
ფორმატი : A 5. 145/210
ISBN : 978-9941-9055-1-3

წინამდებარე გამოცემა წმინდა ილია მართლის ქართველი ერისადმი მიმართვათა კრებულია.იგი სულ ექვს მიმართვას მოიცავს, რომლებიც 1886–1898 წლებშია შექმნილი. კრებული მნიშვნელოვანია როგორც მოზარდთა, ასევე ზრდასრულთათვის. დაწერილია ილიასათვის დამახასიათებელი ნათელი და ლაკონური სტილით. იგი მკითხველში ერთი მხრივ განამტკიცებს მართლმადიდებელ სარწმუნოებას, მეორე მხრივ კი – მომავლის იმედს, რაც ასე დროულია თანამედროვე ქართველი მკითხველისათვის.

back of cover sashobao copy

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."