სასულიერო

„მომქმედი მქადაგებელნი“ ტომი 7

„მომქმედი მქადაგებელნი“ ტომი 7

„მთაწმინდა“ განაგრძობს გამოქვეყნებას გამოცემათა სერიისა: „მომქმედი მქადაგებელნი“. იგი მკითხველს კვლავაც შესთავაზებს თანამედროვე მოძღვართა ქადაგებების კრებულებს, გააცნობს მომქმედ სასულიერო მოღვაწეებს და ხელს შეუწყობს მათი ნააზრევის შემონახვას მომავალი თაობებისათვის.
ამჯერად გთავაზობთ გორისა და ატენის მიტროპოლიტ ანდრიას (გვაზავა) ქადაგებებს. ისინი გამოირჩევა ნათელი აზრით და ადვილად გასაგები ენობრივი ქსოვილით. იგი შეეხება ზოგადსაკაცობრიო ქრისტიანულ საკითხებს და ამავ დროს, დღევანდელი ქართველი საზოგადოებისთვის მტკივნეულ თემებს, განხილულს სარწმუნოებრივი თვალსაზრისით.

More info →
„საზრდოდ ხმარობდე ქრისტესა მცნებასა“ ილია ჭავჭავაძე
ბიბლიის ლექსიკონი (ორ ტომად)
შვიდგზის ლოცვანი, ლოცვათა კრებული, ლოცვანი მამულისათვის
„მამული, ენა, სარწმუნოება
„ახალი აღთქმის წიგნთა განმარტებანი“ არქიმანდრიტი პიროსი
„საღმრთო ისტორია“ იაკობ გოგებაშვილი
შვიდგზის ლოცვანი
შენ საქართველოს უკვდავმყოფელო
საშობაო მოთხრობები
წმიდა ნინო აკაკი წერეთელი
რანი ვიყავით გუშინ იაკობ გოგებაშვილი